Mittetulundusühing INVOLVED on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik. Ühingu eesmärgiks on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

– Praktiliste oskuste arendamine, silmaringi avardamine, võimaluste pakkumine ning seeläbi isikute aktiivsem osalemine ühiskonnaelus;

– Informatsiooni kogumine, töötlemine ning levitamine;

– Trükiste koostamine, korrigeerimine ja väljaandmine;

– Projektide koostamine ja läbiviimine ning selle-alase teenuse pakkumine ja konsultatsioon; nõustamis- ja infoteenuse pakkumine;

– Laagrite, noortevahetuste, koolituste, seminaride, treeningute, konverentside, kursuste, töötubade, näituste, sündmuste jmt korraldamine ja jäädvustamine;

– Teatri kui sotsiaalse integratsiooni meetodi tutvustamine, arendamine ja implementeerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;

– Vabatahtliku tegevuse arendamine, propageerimine ja koordineerimine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;

– Sündmuste ja projektide korraldamine näiteks järgmistes valdkondades, kuid mitte ainult: noorsootöö, sotsiaaltöö, haridus, kultuur, muusika, kunst, fotograafia, tants, sport, keskkond, tervis, kultuuridevaheline õpe, integratsioon ja migratsioon, võrdõiguslikkus ja inimõigused.

INVOLVED on ametlikult loodud 2012. aastal. Kui soovid meiega koostööd teha, ära kahtle ühendust võtmast koduleheküljel näidatud kontaktidel.

Meie organisatsioon on EURODESK võrgustiku tugikeskus Eestis.

NB!

Noortekeskus kasutab uut külastamise online registreerimissüsteemi! Esimesel külastamisel teeb noor endale kasutaja, millega ta saab edaspidi ennast registreerida keskusesse. Registreerimine on vajalik selleks, et koguda statistikat noortekeskuse külastatavuse kohta.
Lähemalt saab lugeda ANK lehelt: https://ank.ee/noorsootoo/noortekeskuste-logiraamat/